Lietuvos gamtinės sąlygos palankios plėtoti švarios ir atsinaujinančios hidroenergetikos projektus, tačiau didžiulis šios srities ekonominis potencialas kol kas menkai išnaudojamas. „Investavimo galimybės“  tiria situaciją bei atlieką analizę bent dešimtyje skirtingų Lietuvos teritorijų, kuriose būtų galima vystyti naudingus ir energetinę šalies nepriklausomybę stiprinančius projektus.